МОЯТА ЧИСТА ПЛАНЕТА

МОЯТА ЧИСТА ПЛАНЕТА

МОЯТА ЧИСТА ПЛАНЕТА

Деца от Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Габрово участваха в празника "Моята чиста планета" - съвместен празник на Областна администрация - Габрово, Регионален Център Габрово и Природен Парк Българка в който се включиха над 30 деца и ученици, които имаха възможност играейки да научат много неща за природата, нейното опазване и различните животински видове.