Процедура по насочване на ученици, завършващи с удостоверение VII клас

Процедура по насочване на ученици, завършващи с удостоверение VII клас