Квалификационна дейност

Квалификационна дейност на РЦПППО Габрово

Във връзка с чл.11 от Правилника за дейността на Регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование през учебната 2023 – 2024 година ще се проведат 5 обучения както следва:

  • През месец Октомври

„Въвеждане и прилагани на картата за функционална оценка ( ICF -CY ) “

  • През месец Ноември

„Въвеждане и прилагани на картата за функционална оценка ( ICF -CY ) “

  • През месец Декември

„Въвеждане и прилагани на картата за функционална оценка ( ICF -CY ) “

  • През месец Януари

„ Използване на игровизацията, като метод за мотивация на деца със СОП в образователния процес “

  • През месец Март

„Стимулиране на езиковото и познавателно развитие през игровите умения“

 

Всяко от обученията ще носи по 1 квалификационен кредит след успешно завършване на курса.

Като част от програмата за квалификация на РЦПППО Габрова, включването в обучението е безплатно за участниците.