Структура

 Директор: Росица Иванова Чернева - Тодорова

 

сектор " Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие"

Координатор :Теодора Николаева Деянова-Янакиева

 

сектор  " Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми"

Координатор: Нелия Николова Джеджева

 

сектор " Административно-стопанска дейност"


Координатор: Марина Иванова Христова