Новини

Отлагане от задължително обучение в I клас

Обучение на ученици със СОП след завършен VII  клас

Обучение на ученици със СОП след завършен X клас

Обучение за учители от детските градини