Новини

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЦПППО - ГАБРОВО

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Габрово във връзка със своята консултативна, диагностична и образователна дейност организира за всички деца и ученици от област Габрово безплатни консултации с: Логопед, Психолог, Специален педагог/ ресурсен учител, Слухово-речеви рехабилитатор, Ерготерапевт

Научи повече