Обучението на педагогически специалисти  за „Прилагане и използване на ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране на 3 годишните деца“

Обучението на педагогически специалисти  за „Прилагане и използване на ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране на 3 годишните деца“

Обучението на педагогически специалисти  за „Прилагане и използване на ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране на 3 годишните деца“

При засилен интерес премина обучението на педагогически специалисти  за „Прилагане и използване на ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране на 3 годишните деца“, проведено в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово.

На обучението педагогическите специалисти бяха запознати с целта на скрининг изследването и с мястото му в ранното оценяване на потребността от подкрепа на децата. Обучителите представиха съдържанието на скрининг теста, въпросниците за учители и родители, възрастовите особености на развитие в интервала 3г. - 3г. и 6 м.