Заповядайте при нас! Безплатни консултации в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово.

Заповядайте при нас! Безплатни консултации в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово.

Заповядайте при нас! Безплатни консултации в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - гр. Габрово във връзка със своята консултативна, диагностична и образователна функция организира безплатни консултации с :
- ПСИХОЛОГ,
- ЛОГОПЕД,
- СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ / РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ,
- СЛУХОВО - РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР.


Консултациите ще се провеждат в периода
от 5 до 9 септември 2022г.
в сградата на РЦПППО Габрово и в присъствието на родител.

за справки, информация и записване:
тел: 0878619698 - Росица Чернева -Директор РЦПППО Габрово
066/800214 - служ. телефон на РЦПППО Габрово.