Откриване на ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНА И СЕНЗОРНА СТАЯ

Откриване на ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНА И СЕНЗОРНА СТАЯ

Откриване на ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНА И СЕНЗОРНА СТАЯ

От началото на 2023 година Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Габрово разполага с нова и много добре оборудвана ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНА И СЕНЗОРНА СТАЯ И СПЕЦИАЛИСТ ЕРГОТЕРАПЕВТ, който да работи в нея.  Тук ще получите професионално отношение  с индивидуален подход , поставяне на ясни цели и работа чрез игра от Илияна Хинова - специалист ерготерапевт.

Ерготерапевтичната работа е подходяща за деца със сензорни проблеми, ДЦП, аутистичен спектър, множество увреждания и обучителни затруднения.

Телефон за повече информация, консултация и записвания 089 5658336 – Илияна Хинова

Заповядайте при нас!