БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЦПППО - ГАБРОВО

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЦПППО - ГАБРОВО

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЦПППО - ГАБРОВО

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЦПППО - ГАБРОВО

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Габрово във връзка със своята консултативна, диагностична и образователна дейност организира за всички деца и ученици от област Габрово безплатни консултации с:

- Логопед

- Психолог

- Специален педагог/ ресурсен учител

- Слухово-речеви рехабилитатор

- Ерготерапевт

Консултациите ще се провеждат в периода от

10 - 14 Юни и

2 – 5 Септември

В сградата на РЦПППО – Габрово и в присъствието на родител.

за повече информация и записване:

066/ 800214 - служ. телефон на РЦПППО Габрово

тел: 0878619698 - Росица Чернева - директор РЦПППО Габрово

На място в РЦПППО Габрово, ул. „Брянска“ №3 /в сградата на ПТГ „ Д-р Никола Василиади“/