Обучение на детски учители на тема „Използване на игровизацията като метод за мотивация на деца със СОП в образователния процес"

Обучение на детски учители на тема „Използване на игровизацията като метод за мотивация на деца със СОП в образователния процес"

Обучение на детски учители на тема „Използване на игровизацията като метод за мотивация на деца със СОП в образователния процес"

На 22 и 23 януари 2024г. в РЦПППО - Габрово се проведе обучение за квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Използване на игровизацията като метод за мотивация на деца със СОП в образователния процес". Лектор и водещ на обучението беше Илияна Хинова – ерготерапевт в РЦПППО град Габрово. В обучението се включиха 16 детски учители от детски градини в Областта, които имаха възможност да получат ценни идеи за практики и техники, с които по-пълноценно да приобщят специалните деца в своите групи, чрез игрови методики. Обменихме опит по актуални теми и предизвикателства, с които специалистите се сблъскват и се разделихме с обещание за нови срещи на практични и интересни теми.