Конференция на тема „ Допълваща и алтернативна комуникация в област Габрово“

Конференция на тема „ Допълваща и алтернативна комуникация в област Габрово“

Конференция на тема „ Допълваща и алтернативна комуникация в област Габрово“

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Габрово, с подкрепата на UNICEF, организира областна конференция на тема
„ Допълваща и алтернативна комуникация в област Габрово“, .
Заключителното събитие ще проведе на 05 юни 2024 година от 14.00 часа, в хотел „Мак“ - гр. Габрово.