Процедура за подаване на заявление за насочване на ученици след VII клас по време на извънредното положение

Процедура за подаване на заявление за насочване на ученици след VII клас по време на извънредното положение