Летни забавни работилнички и занимания за деца и родители - Лято 2023 година

Летни забавни работилнички и занимания за деца  и родители - Лято 2023 година

Летни забавни работилнички и занимания за деца и родители - Лято 2023 година

Летни забавни работилнички и занимания за деца  и родители

Лято 2023 година

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово организира Летни забавни работилнички и занимания за деца  със специални образователни потребности на възраст от 4 до 11 години и техните  родители.

Забавните работилнички ще стартират от  19 юни и ще продължат до 30 юни, като за всяка седмица са предвидени интересни занимания с различни теми , съобразена  с  възрастта на децата, затова решихме да разделим участниците в две категории:

От 19.06 до 23.06 за деца на възраст от 4 до 7 години

и От 26.06 до 30.06 за деца на възраст от 1 до 4 клас

Инициативата има за цел да осигури полезни занимания за деца със специални образователни потребности през периода на лятната ваканция. Както и възможност за техните родители да получат ценни съвети от нашите специалисти и удоволствието да се забавляват заедно с децата си, да открият нови възможности и неподозирани таланти не само в децата, но и  в самите себе си.

Нашите специалисти ще включат разнообразни дейности за полезни умения (рисуване, творене – изработка на различни видове изделия), лечебна физкултура и спорт,  социални умения и други.

Заниманията ще се провеждат всеки ден от 13:00 -16:00 ч. в малки групи на открито в двора, в работилничките както и в специализираната зала за ерготерапия на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. „ Брянска“ № 3 в сградата на ПТГ „ д-р Никола Василиади“.


Можете да запишете Вашето дете в нашата лятна програма, като попълните документите и получите потвърждение от наша страна:

 Заявление за участие от родител;

Декларация до директора на РЦПППО-Габрово;

Декларация за обработка на лични данни.

Декларация за снимки


* При наличие на по-голям брой желаещи да се включат в програмата, децата ще бъдат разпределени по групи според преценка на специалистите.


Заявления от родителите за участие в Лятната програма се приемат до 14 юни на място или подписани и сканирани на email: info-700125@edu.mon.bg