Обучения за педагогическите специалисти във връзка с прилагането на международна класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на човека (ICF-CY).

Обучения за педагогическите специалисти във връзка с прилагането на международна класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на човека (ICF-CY).

Обучения за педагогическите специалисти във връзка с прилагането на международна класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на човека (ICF-CY).

През изминалата седмица в Регионален Център Габрово, започнаха обученията на педагогическите специалисти от област Габрово свързани с прилагането на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на международна класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на човека (ICF-CY). Обученията ще продължат и следващите месеци. ????