Организиране на индивидуални терапевтични сесии за деца и ученици със СОП

Организиране на индивидуални терапевтични сесии за деца и ученици със СОП

Организиране на индивидуални терапевтични сесии за деца и ученици със СОП

Индивидуланите терапевтични сесии имат за цел да създадат  условия за осигуряване на необходимата терапевтична подкрепа на деца и ученици и да реализира продължаване на индидуалните терапевтични цели за всяко дете или ученик.

За тази цел всеки родител може да се свърже с ресурсния си учител или друг специалист от РЦ и да уговори такива сесии. 

Телефон за връзка: 066/ 800214