ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА

И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

 

В рамките на проект  „Глас за всяко дете“ , УНИЦЕФ България и РЦПППО - Габрово обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на  допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди.

Каква е целта и кой може да вземе участие?

Срещите на професионалната подкрепяща общност целят обмен и рефлексия върху практиките между специалисти и учители в областта, работещи с деца със специални образователни  потребности и/или използващи ДАК в своята практика (детски градини, училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДИ и др.)

 

Кога и къде ще се провеждат срещите?

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат на територията на РЦПППО - Габрово на адрес: ул. Брянска № 3 (в двора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" – Габрово)

Участието на професионалистите e доброволно и безплатно.

 

Какво да очакваме от срещите?

  • Обсъждане на работа по случаи и добри практики между участниците
  • Обмяна на идеи и опит между колеги за прилагане на средства за ДАК и подкрепа на деца чрез средства за допълваща комуникация

 

Как мога да заявя участието си?

Можете да заявите своя интерес за участие в срещите на професионалната общност за подкрепа и взаимно учене чрез попълване на следния формуляр https://forms.gle/sd9zfn91W8CPYNjR7 в срок до 24.11.2023г.

 

Специалист от РЦПППО-Габрово ще се свърже с Вас, за да ви информира за детайлите за провеждане на срещите.

 

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свързвате с:

Елиза Нанева – ресурсен учител в РЦПППО-Габрово

Тел. : 0894346900

Email: email@email.bg