Регионален център Габрово се включи в инициативата "ЛОГОПЕД С ДОБРО СЪРЦЕ"

Регионален център Габрово се включи в инициативата "ЛОГОПЕД С ДОБРО СЪРЦЕ"

Регионален център Габрово се включи в инициативата "ЛОГОПЕД С ДОБРО СЪРЦЕ"