Специалисти от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово взеха участие в Конференция на тема "Жестовият език в образованието и науката" 12.10-14.10.2022г.

Специалисти от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово взеха участие в Конференция на тема "Жестовият език в образованието и науката" 12.10-14.10.2022г.

Специалисти от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово взеха участие в Конференция на тема "Жестовият език в образованието и науката" 12.10-14.10.2022г.

14.10.2022г.

Специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово Евгения Милчева – логопед и Преслава Трифонова – ресурсен учител взеха участие в Конференция на тема "Жестовият език в образованието и науката" 12.10-14.10.2022г. с участието на лектори от Хумболтовия университет в Берлин, Университета Галодет САЩ, Института по Жестов език в Канада. Конференцията има за цел представяне на най- добрите практики  с фокус върху развитието и прилагането на българския жестов език в образователната система.