Обучение на специалисти на тема „Бърнаут в подкрепящите специалисти и как да се справим с него?"

Обучение на специалисти на тема „Бърнаут в подкрепящите специалисти и как да се справим с него?"

Обучение на специалисти на тема „Бърнаут в подкрепящите специалисти и как да се справим с него?"

През изминалите две седмици специалисти от РЦПППО - Габрово Евгения Милчева и Теодора Деянова-Янакиева проведоха обучение на тема " Бърнаут в подкрепящите специалисти и как да се справим с него?". В него се включиха над 20 подкрепящи специалисти от област Габрово. Обучението премина интересно и много ползотворно за участниците. На специалистите, бяха предоставени съвети и идеи какво е бърнаут, как да се предпазят от него и какви са последствията от него. Всички участниците споделиха позитивни отзиви за обучението и информацията, която получиха.????????.