8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА УНИЦЕФ „ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА УНИЦЕФ „ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА УНИЦЕФ „ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

На 16.11.2022г. се проведе заключителното събитие по проекта на УНИЦЕФ „ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ с участието на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Габрово. По проекта работиха специалисти от регионален център – Габрово съвместно с преподаватели от Хърватският университет в Загреб. Целите на проекта са:

  • Повишаване на капацитета и поетапно въвеждане на ДАК в образователните институции
  • Разработване на българска символна система и обучителен текст
  • Директна подкрепа на невербални деца и обучението им за работа  с приложението за алтернативна комуникация C- BOORD
  • Обучение на родители и специалисти за работа с ДАК
  • Методическа подкрепа на децата, родителите и специалистите свързана  с ДАК